Pogłębiona praktyka jogi, 9-13 października, Wesołowo